F a i r

Stichting Meischke & Meischke onderschrijft de Governance Code Cultuur,
de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit.


De Code richt zich op alle vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele ori├źntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.
In het beleid zal het nodig blijven onderscheid te maken op deze onderdelen. Soms kunnen maatregelen samenvallen, soms is het nodig apart te kijken naar wat er speelt op het gebied van huidskleur, religie of handicap binnen een organisatie.

Fair practice staat voor een betere arbeidsmarktpositie voor kunstenaars en goed werkgeverschap van opdrachtgevers.
De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.