M i s s i e + P l a n

Een kijkje in de statuten van Stichting Meischke & Meischke (sinds 2017)

De stichting heeft ten doel:

  • het creëren van culturele verbindingen tussen artiesten, studenten, docenten en cultuurliefhebbers.
  • het ontwikkelen en stimuleren van culturele activiteiten .
  • het delen van kennis en (culturele) media en literatuur en voorts al hetgeen met
    een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarbij bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het organiseren van festivals, workshops, masterclasses, evenementen en projecten waarin artiesten, met een beperking, door ons worden begeleid naar een opleiding
    en/of een professionele carrière.
  • het produceren en ontwikkelen van projecten, (vak)literatuur, geluidsdragers en films, met name, doch niet alleen, op het gebied van kunst, kunsteducatie en muziek met een focus op inclusie en diversiteit.

Formele taal over een informele organisatie die op faire wijze cultuur
stimuleert en produceert. In onze projecten schijnen wij ons licht
op jong talent en thema’s als inclusie, diversiteit en fair practice.

Beleidsplan Stichting Meischke & Meischke

Visie

Stichting Meischke & Meischke merkt op dat er veel artistieke talenten zijn in Nederland die om uiteenlopende redenen niet worden gezien (of zichzelf niet laten zien) en derhalve weinig kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen op hun culturele vakgebied.
Voorbeeld: Nederland telt 1,8 miljoen gehandicapten in Nederland. Daarvan is er slechts een minuscuul deel te zien en te horen in de nationale media, waarbij het dan overwegend over hun beperking gaat. 

Missie

De stichting zet zich in voor algehele inclusie in de culturele wereld door middel van het realiseren van boekprojecten, lezingen, media-optredens, festivals, muziek- en theatervoorstellingen. 
Door het opzetten van projecten en inzetten van media ondersteunen wij culturele activiteiten met
een sociaal-maatschappelijk thema. 

Ambitie

In de komende 3 jaar ligt de focus op muziektheatervoorstelling ‘Tijdloos’ van talentvolle singer-songwriter, Silke Veld, die door een spierziekte volledig afhankelijk is van zorg en een rolstoel. Hierbij hoort een
CD-release, een nationale theatertour en veel media exposure. Als rolmodel zal zij haar licht schijnen op
het afwijken van de norm en het belang van het normale. Daarnaast staan wij open voor andere projecten
die binnen onze doelstelling valt.

Kennis

De mensen achter de stichting zijn al vele jaren werkzaam in de culturele wereld en beschikken over een groot netwerk, expertise op het gebied van ondernemen, ervaringsdeskundigheid en niet aflatend enthousiasme.

Plan

Voor ons meest recente project ‘Tijdloos’, van Silke Veld zijn diverse fondsen benaderd ter ondersteuning. Tevens zal er een crowdfunding worden gestart. Er is een ervaren regisseur aangesteld en diverse professionele coaches begeleiden de artiest naar het doel. Verschillende impresariaten zijn benaderd voor het boeken van de voorstelling. Een gedetailleerd publiciteitsplan is in de maak, waarin wij ondersteund worden door De Lucille Werner Foundation.
Door middel van een nieuwsbrief en sociale media kunnen de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.
Op termijn zullen wij een oproep doen tot algemeen donateurschap van de stichting.

De bestuursleden verlenen onbezoldigde diensten aan Stichting Meischke & Meischke